TOKUTEI Nhật Bản

Việc làm Nơi làm việc Ngày Tuyển
1 Nam Kỹ sư Nông nghiệp TỈNH NAGANO SAU KHI ĐỦ FORM
2 Nam TOKUTEI Xây dựng (Nhật-Việt) TỈNH IBARAKI SAU KHI ĐỦ FORM
2 Nam TOKUTEI Xây dựng (Nhật-Việt) TỈNH HYOGO, TOKYO, KANAGAWA, CHIBA, SAITAMA SAU KHI ĐỦ FORM
1 Nam, nữ TOKUTEI Nhà hàng TỈNH AICHI SAU KHI ĐỦ FORM
20 Nam, nữ TOKUTEI Nhà hàng TỈNH AICHI CHỐT 4-5 FORM/LẦN
4 Nam, Nữ TOKUTEI Nhà hàng TOKYO TOKYO
2 Nam TOKUTEI Xây dựng SAITAMA SAU KHI ĐỦ FORM
2 Nam TOKUTEI Xây dựng KANAGAWA SAU KHI ĐỦ FORM
2 Nam TOKUTEI Xây dựng (Nhật-Việt) TỈNH SHIZUOKA SAU KHI ĐỦ FORM
1 Nam TOKUTEI Vận hành máy (Nhật-Việt) TỈNH NAGANO SAU KHI ĐỦ FORM

Sự kiện - hoạt động