Danh sách nhân viên công ty

STT

Họ và tên

Ngày sinh

Giới tính

Vị trí nghiệp vụ

1

Nguyễn Văn Tài

18/03/1982

Nam

Đại diện pháp luật

2

Ngô Thị Nhung

28/08/1981

Nữ

Phát triển thị trường

3

Phan Thị Vân Anh

25/07/1987

Nữ

Quản lý lao động

4

Trần Quang Đỉnh

02/01/1983

Nam

Hỗ trợ LĐ về nước

5

Nguyễn Thị Phương

15/10/1982

Nữ

Quản lý lao động

6

Trần Thị Tươi

20/11/1985

Nữ

Tài chính

7

Trần Thị Ngọc

19/08/1991

Nữ

Chuẩn bị nguồn

8

Trương Thị Nhung

21/07/1990

Nữ

Giáo dục định hướng

9

Phạm Thị Bích Ngân

12/01/1991

Nữ

Giáo dục định hướng

10

Nguyễn Đình Phóng

20/05/1985

Nam

Chuẩn bị nguồn

11

Nguyễn Thị Thu Trang

04/09/1987

Nữ

Chuẩn bị hợp đồng

12

Nguyễn Văn Sim

20/10/1982

Nam

Giám đốc điều hành

13

Đỗ Thị Hoa

14/10/1988

Nữ

Giáo dục định hướng

14

Trịnh Bích Phương

04/02/1994

Nữ

Hỗ trợ LĐ về nước

15

Nguyễn Thị Thảo

21/01/1993

Nữ

Quản lý lao động

16

Phạm Văn Đoan

21/12/1992

Nam

Chuẩn bị nguồn

17

Vũ Thị Giang

26/02/1988

Nữ

Quản lý lao động

18

Phan Thị Hồng Phương

17/02/1989

Nữ

Tài chính

19

Đào Diệu Anh

28/10/2000

Nữ

Phát triển thị trường

20

Phạm Thị Nhinh

10/07/1994

Nữ

Quản lý lao động

21 Nguyễn Phương Hạnh 05/02/1999 Nữ Giáo dục định hướng

 

 

Sự kiện - hoạt động

0963 514 556