Kỹ sư

Việc làm Nơi làm việc Ngày Tuyển
5 Nam Kỹ sư Vận hành- thiết kế cơ khí không tiếng KANAGAWA, CHIBA 15.12.2023
3 Nam Kỹ sư IT không tiếng TOKYO 12.12.2023
2 Nam Đơn hàng Phiên dịch- Leader nhóm kỹ sư SAPPORO, HOKKAIDO 15.11.2023
5 Nam Kỹ sư cơ khí không tiếng MIE, AICHI, GIFU... KHI CÓ FORM
2 Nam Kỹ sư Ô tô không tiếng TỈNH MIE 10.10.2023
1 Nam Kỹ sư Xây dựng tiến cử không tiếng TOKYO SAU KHI ĐỦ FORM
2 Nam Đơn hàng Kỹ sư xây dựng TỈNH SHIMANE SAU KHI ĐỦ FORM
2 Nam Kỹ sư IT không tiếng TOKYO SAU KHI ĐỦ FORM
1 Nam Kỹ sư Nông nghiệp TỈNH NAGANO SAU KHI ĐỦ FORM
3 NỮ Kỹ sư đóng gói tiến cử TỈNH MIE 02.06.2023

Sự kiện - hoạt động