Xuất khẩu lao động nhật bản

Việc làm Nơi làm việc Ngày Tuyển
3 nữ Sản xuất bìa các tông TỈNH SHIZUOKA 23.07.2022
2 nữ Sản xuất bìa các tông TỈNH SHIZUOKA 23.07.2022
3 nam Xây dựng tổng hợp TỈNH SHIZUOKA 22.07.2022
4 nam Sản xuất và đóng gói OSAKA, KYUSHU 20.07.2022
3 nữ đơn hàng chế biến thực phẩm, thủy sản TP MENASHI 15.07.2022
3 Nam Đơn hàng Cốt thép TỈNH OKINAWA 14.07.2022
2 nữ May quần áo vest TỈNH AOMORI 08.07.2022
4 nữ May quay lại TỈNH HIROSHIMA 08.07.2022
2 nữ Linh kiện điện tử TỈNH HYOGO 07.07.2022
1 nam Mộc xây dựng TỈNH TOKUSHIMA 30.06.2022

Sự kiện - hoạt động